For KOL / Influencers
Are you using Facebook Live?

  • Primeship cung cấp giải pháp tiếp cận người dùng sử dụng Facebook. Cơ hội bán hàng đến 1,6 triệu người.
  • Hỗ trợ tăng tương tác cho bạn. Bạn có cơ hội dành nhiều thời gian cho các công việc khác

 

 

CHUYỂN ĐỔI BÌNH LUẬN THÀNH ĐƠN HÀNG.

  • Bạn có thể sử dụng Primeship để tự động trả lời bình luận dựa trên các từ khóa khác nhau. Bạn có thể xác định câu trả lời cụ thể hoặc ngẫu nhiên của mình!
  • Chuyển đổi các bình luận trong bài viết và Livestream thành doanh thu cho các sản phẩm dịch vụ.

 
Tải App


Theo dõi nội dung Livestream

Chuyển đổi doanh số bán hàng cho nội dung Channel Livestream 

Tìm hiểu thêm »


Tự động bán hàng theo Bình luận

Primeship là trợ lý bán hàng cho bạn, quản lý sản phẩm và khách hàng

Tìm hiểu thêm»

Primeship đang tìm kiếm các đối tác tiềm năng trong các ngành hàng có cơ hội phát triển mạnh mẽ từ tương tác Facebook
Hợp tác với Cộng tác viên với hoa hồng cực kì hấp dẫn